Co nowego, czyli o ścieżkach tematycznych.

W ramach drugiego etapu programu „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” przygotowaliśmy dla Państwa zestaw trzech nowych ścieżek tematycznych. Zapraszamy do zapoznania się z ich opisami.

Ścieżki tematyczne przeznaczone są dla tych bibliotekarzy, którzy chcieliby w ściślejszy sposób współpracować z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy tworzeniu swoich projektów. Dzięki temu, poza materiałami pomocniczymi, blogiem i innymi elementami oferty przeznaczonej dla wszystkich chętnych otrzymają również szereg publikacji, będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach regionalnych, a także uzyskają od nas wsparcie merytoryczne przy realizacji swoich pomysłów.

Ścieżki tematyczne przygotowane zostały w oparciu o realizowane przez CEO projekty edukacyjne. Są to:

„Pamięć o pisarzach”

Rok Miłosza, Rok Korczaka. Lata 2011 i 2012  zostały dedykowane dwóm wielkim polskim literatom – Czesławowi Miłoszowi i Januszowi Korczakowi. Poza ogólnopolskimi, spektakularnymi obchodami i uroczystościami, jest to również doskonała okazja do przypomnienia o owych wielkich postaciach literatury w mniejszej skali, zachęcając do organizacji działań lokalnych, angażujących mieszkańców. Oferta CEO bazuje na doświadczeniach programu „Miłosz OdNowa”, (realizowanego wspólnie z Instytutem Książki od marca 2011) .

W ramach ścieżki „Pamięć o pisarzach” CEO wesprze bibliotekarzy w  organizowaniu wydarzeń związanych z pisarzami poprzez:

 • organizację prowadzonych przez ekspertów warsztatów regionalnych (w miarę możliwości na warsztaty w danej bibliotece zapraszani będą przedstawiciele innych pobliskich bibliotek biorących udział w tej samej ścieżce).
 • wysyłkę biuletynu programu „Miłosz OdNowa” (wraz z płytą zawierającą teksty Czesława Miłosza i dodatkowe materiały pomocnicze);
 • opracowanie scenariuszy zajęć poświęconych literaturze;
 • opracowanie poradników (jak pracować z młodzieżą, jak stworzyć i utrzymać grupę projektową, jak prowadzić dyskusję);
 • prezentację przykładów dobrych praktyk;
 • różnorodne działania konkursowe dla zespołów powstałych przy bibliotekach  motywujące do aktywniejszego uczestnictwa w proponowanych działaniach;
 • wysyłkę publikacji stworzoną w ramach programu „Miłosz OdNowa” zawierającą interesujące scenariusze zajęć i wypowiedzi ekspertów;

„Graj w dziedzictwo”

Bibliotekarze otrzymają wsparcie przy przygotowywaniu i organizowaniu gier terenowych pod hasłem „Graj w dziedzictwo”. Formuła gry terenowej pozwala z jednej strony na aktywne poznawanie miejsc i osób, które wpłynęły na losy okolicy, na promowanie swojej własnej miejscowości, a z drugiej otwierają ona bibliotekę na lokalną społeczność, między innymi pozwalając wejść we współpracę ze szkołami. Pomysł odwołuje się do konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W ramach ścieżki „Graj w dziedzictwo” CEO wesprze bibliotekarzy poprzez:

 • organizację prowadzonych przez ekspertów warsztatów regionalnych (w miarę możliwości na warsztaty w danej bibliotece zapraszani będą przedstawiciele innych pobliskich bibliotek biorących udział w tej samej ścieżce).
 • opracowanie materiałów pomocniczych do gier terenowych, w których znajdą się zagadnienia m.in. organizacyjne, prawne, metodologiczne;
 • opracowanie relacji z organizowanych przez bibliotekarzy gier terenowych i publikację przykładów dobrych praktyk;
 • różnorodne działania konkursowe dla zespołów powstałych przy bibliotekach  motywujące do aktywniejszego uczestnictwa w proponowanych działaniach;
 • możliwość umieszczenia materiałów przygotowanych w ramach projektu na portalu Mapa Kultury;

„Biblioteka pełna filmu”

Większość z bibliotek biorących udział w PRB znajduje się w małych miejscowościach, których mieszkańcy mają bardzo ograniczony dostęp do kultury. Dzięki sprzętowi otrzymanemu po przystąpieniu do Programu (rzutnik multimedialny, laptop, ekran) biblioteka automatycznie staje się miejscem, które może pełnić funkcję kameralnego kina studyjnego, w którym organizować będzie można projekty wokół filmu. Dzięki współpracy z CEO bibliotekarze będą mieli możliwość tworzenia mini-filmotek i prowadzenia klubów filmowych. Zarówno młodsi, jak i starsi członkowie lokalnej wspólnoty zyskają  szansę poznania filmów niekomercyjnych, a także dyskusji o kinematografii i zwiększenia swojej wiedzy na tematy z nią związane.

W ramach ścieżki „Biblioteka pełna filmu” CEO wesprze bibliotekarzy poprzez:

 • umożliwienie kontaktów z ekspertami – filmoznawcami, filmowcami;
 • prowadzenie wypożyczalni filmów (maksymalnie jeden na raz z ogólnej puli 50 filmów). Proponowany repertuar filmowy podzielony został na 8 kategorii, odnoszących się do zagadnień i problemów interesujących dla młodego pokolenia takich jak prawa człowieka, globalizacja, zdrowie czy świadoma konsumpcja;
 • opracowanie poradnika w formie prezentacji flash pod hasłem „Dyskusyjne kluby filmowe w bibliotekach”. Poradnik będzie zawierać know-how w zakresie funkcjonowania dyskusyjnych klubów filmowych od strony formalnej, a także niezbędną wiedzę o kinematografii i metodach prowadzenia zajęć z młodzieżą wykorzystujących film;
 • udostępnienie scenariuszy i materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć dla młodzieży w oparciu o filmy znajdujące się w pakiecie „Filmoteki Szkolnej”, z pakietu „Patrz i zmieniaj”, a także innych filmów dokumentalnych i fabularnych.
 •  wspieranie współpracy ze szkołami będącymi w posiadaniu pakietów „Filmoteki Szkolnej” oraz pomoc w korzystaniu z serwisów udostępniających filmy na prawach creative commons;
 • wysyłkę publikacji „Filmoteki Szkolnej” zawierającej scenariusze zajęć i materiały pomocnicze;
 • organizację prowadzonych przez ekspertów warsztatów regionalnych (w miarę możliwości na warsztaty w danej bibliotece zapraszani będą przedstawiciele innych pobliskich bibliotek biorących udział w tej samej ścieżce).

 

Aby zapisać się do konkretnej ścieżki należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znaleźć można TUTAJ.

Reklamy
%d blogerów lubi to: